رمز‌ارزها در مدار صعود، بیت‌کوینِ ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر

آشفتگی در بخش بانکی و داده های تورمی بیش از حد انتظار بازار که در هفته گذشته منتشر شد و همچنین نا امیدی از فدرال رزرو امریکا برای کنترل شرایط باعث شد بیت‌کوین، بزرگترین دارایی دیجیتال با ایجاد سقف جدید در 28474.00 دلار که روز یکشنبه ایجاد شد به سطوحی برسد که از 9 ماه …

رمز‌ارزها در مدار صعود، بیت‌کوینِ ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر Read More »