سهام بانک‌ها در آستانه بحرانی جهانی سقوط میکنند.

سهام و اوراق قرضه بانک های UBS و Credit Suisse پس از اینکه موسسه UBS تصاحب Credit Suisse را امضا کرد، سقوط کرد. این معامله از جمله آخرین اقدامات دولت ها برای مقابله با بحران بانکی و بازگرداندن اعتماد عمومی به بخش آسیب پذیر بانکی بود. در قراردادی که توسط تنظیم‌کنندگان سوئیسی طرح ریزی شده […]

سهام بانک‌ها در آستانه بحرانی جهانی سقوط میکنند. بیشتر بخوانید »