انواع حساب

انتخاب نوع اکانت برای ترید کردن یکی از تصمیمات مهم در حوزه فارکس و معامله‌گری است. به همین منظور، ما در بروکر ITB سه نوع اکانت در دو پلتفرم معاملاتی برای انتخاب شما در نظر گرفتیم تا با توجه به مواردی مانند میزان سرمایه، نوع اسپرد، گوناگونی نمادها و … بتوانید اکانتی که برایتان مناسب‌تر است را انتخاب کنید. همچنین پس از انتخاب هر اکانت می‌توانید تصمیم بگیرید که در حساب دمو یا واقعی آن فعالیت کنید.

انتخاب نوع اکانت برای ترید کردن یکی از تصمیمات مهم در حوزه فارکس و معامله‌گری است. به همین منظور، ما در بروکر ITB سه نوع اکانت در دو پلتفرم معاملاتی برای انتخاب شما در نظر گرفتیم تا با توجه به مواردی مانند میزان سرمایه، نوع اسپرد، گوناگونی نمادها و … بتوانید اکانتی که برایتان مناسب‌تر است را انتخاب کنید. همچنین پس از انتخاب هر اکانت می‌توانید تصمیم بگیرید که در حساب دمو یا واقعی آن فعالیت کنید.

انواع حساب

واریز اولیه

لوریج

حداقل حجم معامله

اسپرد

کمیسیون

نمادها

Stop out

سواپ

ارز پایه

قیمت‌گذاری

حداکثر تعداد سفارشات

حداکثر حجم سفارشات

حداکثر حجم هر نماد

نحوه اجرای دستورات

100 $

1:500

From 0.01 with

step 0.01

شناور از صفر

دریافت نمی‌شود

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌

رمز ارز – سهام‌

۳۰ ٪

دریافت می‌شود

USD دلار آمریکا

تا ۵ رقم اعشار

نامحدود

۱۰

۱۰۰

فوری

این نوع حساب مناسب افرادی است که تجربه معامله‌گری در بازار فارکس را دارند. بیشترین تنوع نمادها به همراه اسپرد شناور و تعدادسفارشات باز نامحدود از ویژگی‌های اصلی این حساب است.

50 $

1:500

From 0.01 with

step 0.01

شناور از ۲ پیپ

دریافت نمی‌شود

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌

رمز ارز

۲۰ ٪

دریافت می‌شود

USD دلار آمریکا

تا ۵ رقم اعشار

نامحدود

۱۰

۱۰۰

فوری

این حساب بیشتر مناسب افرادی است که معامله‌گری در فارکس را تازه شروع کرده‌اند. در این حساب تنوعی از اسپردهای ثابت و شناور وجود دارد و همچنین تعداد محدودی از نمادهای سهام شرکت‌ها نیز ارائه می‌شود.

$ 1

1:200

From 0.001 with

step 0.001

شناور از ۱.۵ پیپ

دریافت نمی‌شود

جفت‌ارز

فلزات

۲۰ ٪

دریافت می‌شود

USD دلار آمریکا

تا ۵ رقم اعشار

نامحدود

۵

۵۰

فوری

میزان واریز اولیه این اکانت نسبت به دو اکانت دیگر کمترین بوده و برای همین این حساب بیش‌تر مناسب افرادی است که قصد دارند برای شروع، سرمایه کمی وارد بازار کنند.

واریز اولیه

لوریج

حداقل حجم معامله

اسپرد

کمیسیون

نمادها

Stop out

سواپ

ارز پایه

قیمت‌گذاری

حداکثر تعداد سفارشات

حداکثر حجم سفارشات

حداکثر حجم هر نماد

نحوه اجرای دستورات

100 $

1:500

From 0.01 with

step 0.01

شناور از صفر

۴ دلار به ازای هر لات

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌

رمز ارز – سهام‌

۳۰ ٪

دریافت می‌شود

غیر قابل تبدیل

USD دلار آمریکا

تا ۵ رقم اعشار

نامحدود

۱۰

۱۰۰

بازار

این نوع حساب مناسب افرادی است که تجربه معامله‌گری در بازار فارکس را دارند. بیشترین تنوع نمادها به همراه اسپرد شناور و تعدادسفارشات باز نامحدود از ویژگی‌های اصلی این حساب است.

50 $

1:500

From 0.01 with

step 0.01

شناور از ۲ پیپ

دریافت نمی‌شود

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌

رمز ارز

۲۰ ٪

دریافت می‌شود

(قابل تبدیل به حساب اسلامی)

USD دلار آمریکا

تا ۵ رقم اعشار

نامحدود

۱۰

۱۰۰

فوری

این حساب بیشتر مناسب افرادی است که معامله‌گری در فارکس را تازه شروع کرده‌اند. در این حساب تنوعی از اسپردهای ثابت و شناور وجود دارد و همچنین تعداد محدودی از نمادهای سهام شرکت‌ها نیز ارائه می‌شود.

$ 1

1:200

From 0.001 with

step 0.001

شناور از ۱.۵ پیپ

دریافت نمی‌شود

جفت‌ارز

فلزات

۲۰ ٪

دریافت می‌شود

غیر قابل تبدیل

USD دلار آمریکا

تا ۵ رقم اعشار

نامحدود

۵

۵۰

فوری

میزان واریز اولیه این اکانت نسبت به دو اکانت دیگر کمترین بوده و برای همین این حساب بیش‌تر مناسب افرادی است که قصد دارند برای شروع، سرمایه کمی وارد بازار کنند.

انواع حساب

واریز اولیه

100 $

لوریج

1:500

حداقل حجم معامله

From 0.01 with step 0.01

اسپرد

شناور از صفر

کمیسیون

دریافت نمی‌شود

نمادها

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌ – رمز ارز – سهام‌

Stop out

۳۰ ٪

سواپ

دریافت می‌شود

ارز پایه

USD دلار آمریکا

قیمت‌گذاری

تا ۵ رقم اعشار

حداکثر تعداد سفارشات

نامحدود

حداکثر حجم سفارشات

۱۰

حداکثر حجم هر نماد

۱۰۰

نحوه اجرای دستورات

فوری

این نوع حساب مناسب افرادی است که تجربه معامله‌گری در بازار فارکس را دارند. بیشترین تنوع نمادها به همراه اسپرد شناور و تعدادسفارشات باز نامحدود از ویژگی‌های اصلی این حساب است.

واریز اولیه

50 $

لوریج

1:500

حداقل حجم معامله

From 0.01 with step 0.01

اسپرد

شناور از ۲ پیپ

کمیسیون

دریافت نمی‌شود

نمادها

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌ – رمز ارز

Stop out

۲۰ ٪

سواپ

دریافت می‌شود

ارز پایه

USD دلار آمریکا

قیمت‌گذاری

تا ۵ رقم اعشار

حداکثر تعداد سفارشات

نامحدود

حداکثر حجم سفارشات

۱۰

حداکثر حجم هر نماد

۱۰۰

نحوه اجرای دستورات

فوری

این حساب بیشتر مناسب افرادی است که معامله‌گری در فارکس را تازه شروع کرده‌اند. در این حساب تنوعی از اسپردهای ثابت و شناور وجود دارد و همچنین تعداد محدودی از نمادهای سهام شرکت‌ها نیز ارائه می‌شود.

واریز اولیه

$ 1

لوریج

1:200

حداقل حجم معامله

From 0.001 with step 0.001

اسپرد

شناور از ۱.۵ پیپ

کمیسیون

دریافت نمی‌شود

نمادها

جفت‌ارز – فلزات

Stop out

۲۰ ٪

سواپ

دریافت می‌شود

ارز پایه

USD دلار آمریکا

قیمت‌گذاری

تا ۵ رقم اعشار

حداکثر تعداد سفارشات

نامحدود

حداکثر حجم سفارشات

۵

حداکثر حجم هر نماد

۵۰

نحوه اجرای دستورات

فوری

این حساب بیشتر مناسب افرادی است که معامله‌گری در فارکس را تازه شروع کرده‌اند. در این حساب تنوعی از اسپردهای ثابت و شناور وجود دارد و همچنین تعداد محدودی از نمادهای سهام شرکت‌ها نیز ارائه می‌شود.

انواع حساب

واریز اولیه

100 $

لوریج

1:500

حداقل حجم

معامله

From 0.01 with step 0.01

اسپرد

شناور از صفر

کمیسیون

۴ دلار به ازای هر لات

نمادها

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌ – رمز ارز – سهام‌

Stop out

۳۰ ٪

سواپ

دریافت می‌شود

ارز پایه

USD دلار آمریکا

قیمت‌گذاری

تا ۵ رقم اعشار

حداکثر تعداد سفارشات

نامحدود

حداکثر حجم سفارشات

۱۰

حداکثر حجم هر نماد

۱۰۰

نحوه اجرای دستورات

بازار

این نوع حساب مناسب افرادی است که تجربه معامله‌گری در بازار فارکس را دارند. بیشترین تنوع نمادها به همراه اسپرد شناور و تعدادسفارشات باز نامحدود از ویژگی‌های اصلی این حساب است.

واریز اولیه

50 $

لوریج

1:500

حداقل حجم معامله

From 0.01 with step 0.01

اسپرد

شناور از ۲ پیپ

کمیسیون

دریافت نمی‌شود

نمادها

جفت‌ارز – فلزات – شاخص‌ – رمز ارز

Stop out

۲۰ ٪

سواپ

دریافت می‌شود (قابل تبدیل به حساب اسلامی)

ارز پایه

USD دلار آمریکا

قیمت‌گذاری

تا ۵ رقم اعشار

حداکثر تعداد سفارشات

نامحدود

حداکثر حجم سفارشات

۱۰

حداکثر حجم هر نماد

۱۰۰

نحوه اجرای دستورات

فوری

این حساب بیشتر مناسب افرادی است که معامله‌گری در فارکس را تازه شروع کرده‌اند. در این حساب تنوعی از اسپردهای ثابت و شناور وجود دارد و همچنین تعداد محدودی از نمادهای سهام شرکت‌ها نیز ارائه می‌شود.

واریز اولیه

$ 1

لوریج

1:200

حداقل حجم معامله

From 0.001 with step 0.001

اسپرد

شناور از ۱.۵ پیپ

کمیسیون

دریافت نمی‌شود

نمادها

جفت‌ارز – فلزات

Stop out

۲۰ ٪

سواپ

دریافت می‌شود

ارز پایه

USD دلار آمریکا

قیمت‌گذاری

تا ۵ رقم اعشار

حداکثر تعداد سفارشات

نامحدود

حداکثر حجم سفارشات

۵

حداکثر حجم هر نماد

۵۰

نحوه اجرای دستورات

فوری

این حساب بیشتر مناسب افرادی است که معامله‌گری در فارکس را تازه شروع کرده‌اند. در این حساب تنوعی از اسپردهای ثابت و شناور وجود دارد و همچنین تعداد محدودی از نمادهای سهام شرکت‌ها نیز ارائه می‌شود.

بـدون پرداخت کمیسیون

در ITB مــــــــــــعامله کنید!