معامله‌گران فارکس در انتظار تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو امریکا

در هفته های گذشته بازار فارکس شاهد فراز و نشیب های فراوانی بود که بواسطه انتشار داده های اقتصادی و سخنرانی ها، تغییر انتظارات نرخ بهره را برای فعالان بازار به همراه داشت و همین امر نوسانات گسترده ای را در انواع جفت‌ارزها مخصوصا جفت‌ارزهای اصلی ایجاد کرد.
اما این حدس و گمان ها در هفته جاری به پایان رسیده و فدرال رزرو در روز چهارشنبه 22 مارس تصمیم خود را برای کاهش یا بدون تغییر نگه داشتن نرخ بهره امریکا اعلام خواهد کرد.

فدرال رزرو امریکا برای افزایش نرخ بهره در این دوره، با یک چالش جدی غیر از بحث تورم روبرو شده است و آن هم بحران بانکی است که در آخرین هفته منتهی به جلسه تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره با ورشکستگی بانک های امریکا با ارقام بدهی بالا رخ داده است که طبق تحقیقات به عمل آمده 186 بانک دیگر نیز با مشکلات مشابه بانک SVB روبرو هستند و اگر اقدامات بازدارنده توسط فدرال رزرو اتخاذ نشود و به سیاست های پولی انقباضی خود با افزایش نرخ بهره ادامه دهد، باعث تحت فشار قرار گرفتن مضاعف بانک ها شده و احتمال ورشکستگی تعداد زیادی از این بانکها را تشدید میکند.

بنابراین باید دید آیا فدرال رزرو امریکا سیاست متفاوتی را برای کنترل این بحران اتخاذ میکند یا اینکه در نخستین اقدام افزایش نرخ بهره را بحالت تعلیق در می‌آورد.

البته در هفته جاری بانک های مرکزی سوئیس و انگلستان نیز در رابطه با نرخ بهره در روز پنجشنبه 23 مارس تصمیم‌گیری میکنند که آنها نیز نیم نگاهی به بحران ایجاد شده در امریکا و احتمال سرایت آن به سیستم بانکی خودشان خواهند داشت.

اسکرول به بالا

فعلی:

فارسی

بقیه زبان‌ها: